Първо вътрешно отделение

Отделението разполага с 33 легла, обособени в три сектора:

Интензивен кардиологичен сектор – лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт, остри ритьмни и проводни нарушения, остра сърдечна слабост. По всяко време на денонощието има готовност за спешна рентгенова и ехографска диагностика.

Гастроентерологичен сектор – интервенционална диагностика и лечение

Кардиологичен сектор – Първо вътрешно отделение на “IV-та МБАЛ-София” АД извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри и хронични обострени заболявания. I-во ВО осъществява болнична помощ за активно лечение чрез:

  • Диагностика, лечение и интензивно наблюдение на остри сърдечно-съдови заболявания.
  • Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извън-болнична помощ.
  • Диагностика, лечение и рехабилитация на хронични обострени състояния.
  • Ендоскопски лечебни и диагностични процедури.
  • Специализирана апаратна диагностика на сърдечно-сьдовата система.
  • Ехографски интервениионални процедури.
  • Контролни прегледи на изписани болни.
  • Диагностика и лечение на ендокринни заоблявания.
  • Обучение на диабетно болни пациенти.
Телефон за контакти: Екип:
02/ 953 25 98 Н-к отделение: Д-р Галина Пенчева – кардиолог
тел.953 24 85/в. 309 Специалисти: Д-р Валя Дойчева – кардиолог
Регистратура: 953 24 85 Д-р Петя Стефанова – кардиолог
Приемен кабинет: 203 Д-р Диана Богданова – кардиолог
Лекарски кабинет: 302 Д-р Людмила Любенова –ендокринолог
Мед. сестри: 605 Д-р Галина Лачкова – вътрешни болести
ИКС: 601 Д-р Георти Керемедчиев – вътрешни болести
Ендоскопски кабинети: 310; 311 Д-р Наташа Спасова – вътрешни болести
Д-р Кристиан Костов – вътрешни болести
Д-р Райна Драганова – гастроентеролог
Д-р Виолета Цветкова –  гастроентеролог
Ст. м. с. Теодора Трифонова